Foto: Tone Malm
Gjenbruk ikke tillatt
Lydopptak: Stein Ø. Nilsen Tromsofoto.net
Gjenbruk ikke tillatt

Haematopus ostralegus

Utseende:
Svart hode, hals og rygg. Hvite vingebånd (synlig i flukt) og hvit underside. Røde øyne, langt rødt nebb og røde «styltebein».

Annet:
Trekkfugl som er vanlig langs hele norskekysten, ved enkelte strender i innlandet og i dyrka mark. Enkelte individer overvintrer. Lager lange høylytte lyder med vekslende hastighet: Bik, bik, bik-dirrr, ibik-ibik-ibik! Vadefugl.