Foto: Tone Malm
Gjenbruk ikke tillatt

Larus argentatus

Beskrivelse:
Stor måke art med hvitt hode, hvit underside, blågrå rygg, blågrå vinger og gule øyne. Vingespissene er svarte med hvite flekker. Gråmåken har et “strengt oppsyn” med et kraftig nebb med en rød underflekk. Ungfuglene har et brunspraglet utseende.

Annet:
Noen trekker ut av landet mens andre overvintrer.

Forvekslingsart:
Fiskemåke, men den er mindre, har et mildere utseende og mangler den røde underflekken på nebbet. Gråmåken kan se ut som Fiskemåkens storebror.