Foto: Tone Malm
Gjenbruk ikke tillatt

Larus canus

Utseende:
Liten og lettbygget måke art med hvitt hode, hvit underside, blågrå rygg og blågrå vinger. Vingespissene er svarte med hvite flekker. Gulgrønne bein og nebb. Ungfuglene har et mer brunspraglet utseende.

Annet:
Utbredt over hele landet og en av våre alminneligste måkearter. Noen trekker ut av landet mens andre overvintrer.

Forvekslingsart:
Gråmåke, men den er betydelig større, har et “strengere oppsyn” og et kraftigere nebb med rød undernebbflekk. Fiskemåken kan se ut som Gråmåkens lillebror.