Foto: Tone Malm
Gjenbruk ikke tillatt

Haliaeetus albicilla

Utseende:
Stor rovfugl med vingespenn opptil 2,5 m. I utspent tilstand er vingene tilnærmet rektangulære med «fingerformede» spisser. Voksne individer har lysebrunt hode, gult nebb og relativt kort kileformet hvit stjert. Ungfuglen er mørkere i fargen med svart-brunt hode, nebb og stjert. Både unge og voksne individer har kraftige lårmuskler, skarpe klør og stort krummet nebb.

Annet:
Norges største rovfugl. Overveiende standfugl men de unge streifer en del.

Forvekslingsart:
Kongeørn, men voksne kongeørnindivider er helt brune og har tverrskåret stjert. Unge kongeørner har hvite områder på undersiden og hvit stjert med svart bånd ytterst.