Les mer


GOD HÅNDHYGIENE ER VIKTIG ETTER KONTAKT MED FUGLER, FUGLEEKSKREMENTER, FJÆR, FUGLEMATERE, FUGLEKASSER OG LIKNENDE.

Tekst: Irene Stranden Løvdal

Foto: Tone Malm, Karl-Otto Jacobsen og Irene Stranden Løvdal

Lydopptak: Stein Ø. Nilsen Tromsofoto.net

Bakgrunnslitteratur:
Frislid, R. and B. Génsbøl (1999). Fugler i Norge. Oslo, Aschehoug.
Haftorn, S. and B. Gidstam (1980). Våre fugler : en felthåndbok. Oslo, NKS-forlaget.
Hogstad, O. (2008). Fugler i nærmiljøet. Oslo, Cappelen Damm.
Miljølære (2016). “Artstre.” fra www.miljolare.no
Næss, B. and S. Dahlberg (2006). Våre vanligste fugler. Oslo, Tun forlag.
Pedersen, J. and L. Svensson (2013). Fuglesang, 150 norske fugler – beskrivelser og lyder, Cappelen Damm.
Vik, R., et al. (1988). Fugler. Oslo, Aschehoug.

debugOverlay